Klas 5 doet bodemonderzoek op locatie in Doorn

Zoals elk jaar mag ook de huidige vijfdeklassers die aardrijkskunde hebben, richting Doorn om daar op de fiets en in groepjes, grondboor in de aanslag, het beste van zichzelf en van het Hollands landschap te laten zien. Doorzettingsvermogen en uithoudingsvermogen zijn daarbij onontbeerlijk.

De in Gouda gevallen buien waren een stuk oostelijker nauwelijks merkbaar, zodat de vijfdeklassers welgemoed en goedgemutst een route van pakweg 35 kilometer uitzetten om in oeverwallen, over stuwwallen en door kommen ploegend de excursie tot het maximale op te stuwen. Op de foto zie je eerdgrond, waar de vondst van echte podsol eveneens tot gejuich, jolijt en knorrende tevredenheid leidde. Men verzamelde met dit veldwerk allerlei materiaal en bodemmonsters om in toekomstig onderzoek op school weer een prominente plek te geven. Moe maar voldaan keerde etc. etc. , in de wetenschap dat één belangrijke stake-out onderweg natuurlijk niet vergeten werd: de snackbar.