Nóg meer feest: ook vandaag weer blije geslaagden!

Spannend is examentijd altijd, óók in het tweede tijdvak! Vandaar dat in de loop van de ochtend, na met angst en beven het verlossende telefoontje afgewacht te hebben, nu ook Bram, Sarah, Lisanne, Yassine, Kyan, Eva, Boaz, Henri en Jesse de vlag mochten hijsen, gebak konden bestellen en zich mochten opmaken voor een vrolijke tocht naar school om de cijferlijst te tekenen. Ook Dagmar mag zich bij de geslaagden voegen: haar examen bevatte genoeg punten om tóch in één keer geslaagd te zijn. Wij feliciteren op deze plaats óók dit tiental dat met een mooie prestatie tóch het felbegeerde Coornhertdiploma zal ontvangen!