PvdA/GroenLinks de grootste partij bij schaduwverkiezingen Coornhert

Zesdeklasser Nander Post heeft via Forms op onze school gepeild hoe leerlingen zouden stemmen als ze dat wettelijk nog niet mochten. Over de uitkomsten heeft Nander de leerlingen al uitgebreid geïnformeerd per mail, maar het leek een aardig idee, ook niet-leerlingen en niet-stemmers inzage te geven in de resultaten. De weergave is grafisch en op deze website misschien klein, maar geïnteresseerden weten ongetwijfeld wel wegen om deze afbeelding wat groter op het scherm te krijgen.

Nander licht toe: “Bij de scholierenverkiezingen voor de Tweede Kamer op het Coornhert Gymnasium is PvdA/GL veruit de grootste geworden. In alle jaarlagen haalde de partij de winst binnen. De partij kan rekenen op 45 zetels; dat is 22 meer dan in 2021. Hiermee behaalt zij een duidelijke overwinning op D66 en PVV, die respectievelijk 20 en 17 zetels wisten te scoren. Dat is een groot verlies van 14 zetels voor D66, de winnaar van 2021. Terwijl de PVV haar zetels dit jaar verdubbelde, heeft de VVD haar negatieve trend van voorgaande jaren niet weten om te keren en zij verloor nogmaals 6 zetels. De FVD verwierf 9 zetels, opgevolgd door Volt en NSC met 8. Een kleine 2% stemde blanco.

Het vertrouwen in de politiek is gedaald van een 6,7 in 2021 naar een 5,8 dit jaar. Stemmers op FVD, BBB en PvdD hebben gemiddeld minder vertrouwen in de politiek. Daarentegen hebben stemmers op SGP, SP, PvdA/GL en DENK meer dan gemiddeld vertrouwen in de politiek.

Vanwege het gemak werden de verkiezingen dit jaar weer digitaal georganiseerd in plaats van in stemhokjes. De opkomst was laag met gemiddeld maar 50% van de leerlingen die de mail heeft gelezen op 22 november. In klas 6 was dit 70%.”