Grote belangstelling voor hoogbegaafdheid

Niet iedereen die hoogbegaafd is, heeft een cijferlijst die uit louter negens en tienen bestaat. Andersom is niet iedereen die negens haalt hoogbegaafd. Hoe herken je hoogbegaafdheid dan wél? En hoe kan een leerling optimaal gebruikmaken van dat streepje vóór? En tegen welke vooroordelen, nadelen en moeilijkheden loopt een hoogbegaafde aan binnen het regulier onderwijs? Hoe ga je daarmee om? Wat kun je vanuit school en vanuit huis bieden aan een leerling die hoogbegaafd is?

Onder grote belangstelling van geïnteresseerde ouders verzorgde ons Zorgteam gisteravond in het Atrium een voorlichting over dit fenomeen. Allerlei interessante aspecten kwamen ter sprake. Zowel tijdens de voorlichting zelf als achteraf, in de nazit, namen veel mensen de gelegenheid te baat om allerlei vragen te stellen. Geanimeerd, inhoudelijk en informatief; zó is voorlichting op het Coornhert een fijne manier om wijzer te worden! Ook voor niet-betrokkenen, overigens.