Vakken

In de lessentabel staat voor iedere klas aangegeven hoe de vakken en het aantal Kernlesuren over de week en per periode verdeeld zijn