Veldwerk in Doorn gaat over toekomstgericht ruimtegebruik! 

Afgelopen vrijdag gingen 50 vijfdeklas-aardrijkskundeleerlingen naar Doorn om in de omgeving onderzoek te doen naar het verband tussen grondsoorten, bodemtypen en bodemgebruik. Op de fiets, voorzien van grondboor en ander veldwerkmateriaal gingen de leerlingen in groepjes zelfstandig op onderzoek uit.  

De door henzelf uitgestippelde fietsroute voerde via podzolbodems in het stuwwallengebied door de kom met intensieve veeteelt en klei, naar het zuidelijk deel van het onderzoeksgebied met oeverwallen en fruitboomgaarden. Er was ruime aandacht voor de ontstaansgeschiedenis van dit bijzondere stukje Nederland, en de toekomst van het bodemgebruik. Bij dit onderzoek kijken de leerlingen ook naar de toekomst van het Nederlandse landschap, waarbij het intensieve ruimtegebruik om duurzame oplossingen vraagt. 

En natuurlijk ook lol: sommigen met tandems, gezellig met een opgebonden grondboor in het cadeau gegeven zonnetje, beladen met bodemmonsters, kennis over grondsoorten, genoeg tijd voor onderlinge competitie, een ijsje, een chill-out lekker met je vrienden: hoe leuk kan het toekomstgericht bezig zijn! Ook aardrijkskunde voegt in een rijke (buiten)leeromgeving wat toe aan ons onderwijs. Dat zal de opbrengst van de practica in de komende weken hopelijk bewijzen.