Vrij lezen: ja, natuurlijk!

Bij de start van het nieuwe schooljaar bracht de NOS het nieuws dat een middelbare school in Zoetermeer werkte actief aan de leesvaardigheid van alle leerlingen,  door klassikaal te beginnen met het in stilte lezen van boeken. Herkenbaar! Tot en met klas drie start ook elke Coornherter elke les met het leeskwartiertje bij Nederlands.

Je bent vrij om te lezen wat je wilt, zolang het maar Nederlandstalig en verhalend is. De docent vertelt regelmatig over boeken of leest voor. Docenten weten: promotie van boeken dóet lezen, en van lezen word je slimmer. Een goed concept, óók op onze school!