Beleidsvoorstellen voor een duurzaam Coornhert: op naar een ‘groenere’ school

Vanuit de lessen Nederlands is gewerkt aan beleidsnota’s, bedoeld om de staf genoeg input te geven om onze school met haalbare en effectieve voorstellen op korte termijn te vergroenen. De vier clusters leverden per klas de beste plannen. Afgelopen woensdag boden vertegenwoordigers van de winnende groepjes hun voorstellen aan. Mevrouw Boonstra liet de leerlingen kort ‘pitchen’, waarna de nota’s richting staf gingen. Die toonde zich aangenaam verrast. We zijn benieuwd of de aangeboden plannen een plek krijgen in het te voeren beleid om bewust bezig te zijn met verduurzaming.