CoMUN vandaag van start: groots, internationaal en verbindend

In het mooie historische centrum van Gouda ontvouwde zich vandaag een succesvolle eerste MUN-dag. De delegates (studenten) van over heel Europa werden vandaag verwelkomd in de Agnietenkapel, een van de historische highlights in de Goudse binnenstad. Daarna mocht iedereen de CoMUN-openingsceremonie in de majestueuze Sint-Janskerk meemaken. Daar werden vier prachtige speeches gegeven over ‘pressing matters at this moment’, waarmee de debatconferentie werd geopend. Het gotische Goudse stadhuis, het historische en aanpalende Arti Legi en het schoolgebouw van het Coornhert ontvingen na afloop alle delegates die hun debatten mochten voeren. Alle studenten leerden de andere delegates met wie zij in één committee zitten, snel beter kennen. Morgen zullen zij écht van start gaan met het oplossen van de liggende problemen, door via het debat aan mooie en dekkende resoluties te komen.

Vandaag was daarop een bijzondere introductie, al was het alleen maar omdat een groot deel van onze eigen Coornhertleerlingen van klas 1 tot en met 6 enthousiast betrokken was om al onze internationale gasten een warm welkom in onze school en onze mooie stad te geven. Onze Coornhertleerlingen geven daarmee niet alleen een prachtig stukje schoolpromotie, maar tonen ook met trots alle unieke kanten van ons fraaie stadje. Alvast iets in de agenda: als je nu nog niet betrokken was bij dit heel speciale evenement, maak dan vooral kenbaar dat je volgend jaar óók wilt meedraaien – van bureaufunctie tot cateraar zijn er zo veel mensen nodig om deze prachtige en leerzame traditie te ondersteunen, dat er voor iedereen plek is!

Foto: keynote speech van jurist Fons Orie in de Sint Jan in Gouda, met het organiserend PWS-team in vol ornaat op de voorgrond! 

Translation:

In the beautiful historic center of Gouda, a successful first MUN day unfolded today. The delegates (students) from all over Europe were welcomed today in the Agnietenkapel, one of the historical highlights in the city centre of Gouda. Afterwards, everyone was allowed to experience the CoMUN opening ceremony in the majestic St. John’s Church. Four beautiful speeches were given on ‘pressing matters at this moment’, which opened the debate conference. The Gothic town hall of Gouda, the historic and adjacent Arti Legi and the school building of the Coornhert received all delegates who were allowed to conduct their debates afterwards. All students quickly got to know the other delegates with whom they sit on the same committee. Tomorrow they will really start to solve the problems that lie ahead, by coming up with fine and comprehensive resolutions through the debate.

Today was a special introduction, if only because a large part of our own Coornhert students from grades 1 to 6 were enthusiastically involved in giving all our international guests a warm welcome to our school and our beautiful city. Our Coornhert students not only give a wonderful piece of school promotion, but also proudly show all the unique sides of our beautiful town. Something in the agenda: if you haven’t been involved in this very special event yet, please let us know that you want to be part of it next year – from desk function to caterer, so many people are needed to support this wonderful and educational tradition, that there is room for everyone!

Photo: keynote speech by lawyer Fons Orie in the Sint Jan in Gouda, with the organizing team in full regalia in the foreground!