Coornhert in lustrum-sferen: met zijn allen naar de Efteling!

Vrijdag is het zover: na de kick-off van het 135-ste jaar en het daaraan gekoppelde lustrumviering van het Coornhert stapt komende vrijdag iedereen in de bus voor het leerlingenuije van het jaar: met zijn allen naar de Efteling! Ook het voorgaande lustrum kende zo’n dolle dag; reden waarom bevraagde zesdeklassers dit bijzondere gebeuren graag nog eens herhaald zagen. Bij deze dan. Per mail wordt de definitieve vertrektijd nog doorgegeven, maar die zal ergens tussen acht en negen ’s ochtends liggen. Meld jezelf bij je klas en begeleider in een van de B-lokalen, die ook in dezelfde mail doorgegeven worden. Reken op een thuiskomst rond halfnegen. Meenemen: lunch en een verfrissing (tenzij je die daar wilt kopen, dan wat geld mee), naast uiteraard een goed humeur. We hebben er alle vertrouwen in dat iedereen zich manifesteert als de leerling die iedere school wel wil hebben, maar die toevallig nét bij ons horen: de leukste school van Gouda!