Eindexamen 2024 eindelijk afgelopen

Voor de één was het de kans om te laten zien wat ie al die jaren opgestoken, ontwikkeld en ervaren heeft, en voor de ander was het een doorlopend stressvolle bezoeking. Toch is gisteren voor iedereen het eindexamen 2024 tot een einde gekomen. En nu? Onze eindexamenleerlingen ontspannen op verschillende manieren. In de wandelgangen horen we over verschillende examenreizen naar bekende, eh, toeristenoorden, velen pakken een baantje op om de zomervakantie mede te financieren, en anderen gaan nu eindelijk eens dat boek voor de lijst lezen dat drie maanden geleden niet echt uit kwam. Hoe dan ook: we wensen iedereen het beste resultaat toe – jullie docenten zijn met de enorme nakijkklus bezig. Doe je dit jaar geen examen en heb je les van zo’n examendocent? Wees een beetje lief voor betrokkene, want het nakijken van zo’n examen vraagt veel extra. Op naar de uitslag!