Verbinding in Gouda via Het Drieluik – Coornhert participeert in burgerschapsproject

Op het Coornhert dragen we uit dat je mag zijn wie je bent; anders, maar gelijkwaardig. Dat klinkt goed, de praktijk valt niet altijd mee, maar we proberen wél dit streven zo concreet mogelijk te maken. Afgelopen woensdag bijvoorbeeld, op een bijeenkomst die georganiseerd werd door de Driestar, de Goudse Waarden en het Coornhert gymnasium. Werkgroepen met leerlingen én docenten van deze drie scholen besloten om in projectvorm te spreken over hoe je dat nou doet: samen op weg gaan en elkaar te leren kennen in de Goudse samenleving. Wat weten we van elkaar, waar zitten de (voor)oordelen en hoe kunnen we onszelf en elkaar meer en beter verbinden, hoe kan  het onderwijs beter op de snel veranderende maatschappij aansluiten? Een middag lang spraken de aanwezige jongeren en ouderen geanimeerd om kennis te nemen van en kennis te maken met jongeren in andere culturen. Verrassend, respectvol, nieuwsgierig: precies zoals wij op het Coornhert onze leerlingen ook graag zien. De pilot Het Drieluik wordt hopelijk komend jaar uitgebreid met meer scholen. De leerlingen die deze pilotsessie bijwoonden, mogen zich het komend jaar ambassadeur van dit prachtige Goudse initiatief noemen. Te zijner tijd informeren we je over het vervolg.