Groene week: klas 1 in de Democratiefabriek

In de afgelopen Groene Week zijn op de Instagrampagina van de school al genoeg foto’s gedeeld die een indruk gaven van het bonte karakter van allerlei onderwijsgerelateerde  activiteiten die de diverse jaarlagen tot leren op locatie aanzetten. Voorbeelden waren ecologisch onderzoek in natuurgebied De Vijfheerenlanden  te Schoonrewoerd, de Franse dag voor klas 3 waarop de leerlingen een Franse glossy maakten en Franse film keken, de door de sectie LO georganiseerde ‘olympische spelen’ in de sporthallen, een workshop Street Photography in Foam voor klas vier na een excursie in het Paleis op de Dam, kortom: handen, oren en ogen te kort.

Speciale aandacht verdient hier een initiatief van De Goudse Waarden en het Coornhert, die samen de interactieve reizende educatieve tentoonstelling De Democratiefabriek naar Gouda haalden. Een belangrijke educatieve stap in een wereld waar polarisatie en discriminatie, vragen over vrijheid, vooroordelen en wij-zijdenken gelijk opgaan met een toenemende onwetendheid over de werking en het belang van allerlei sociale, politieke en maatschappelijke processen.

Onze leerlingen vulden afgelopen week in duo’s de routekaart in die de basis zal vormen voor de komende weken, als al het opgehaalde weer in de klas zal terugkomen. We hopen dat de Democratiefabriek onze leerlingen op een positieve manier stimuleert, zich te bezinnen op hun rol in de samenleving. Dat is wat het Coornhert óók onder burgerschap verstaat.

Link: https://zogouds.nl/nieuws/expo-de-democratiefabriek-in-aula-de-goudse-waarden.