Het kan niet op bij klas 2 in Groene Week

Voor wie het nog niet wist: de groene week is de week waarin het rooster wat soepeler en uitgekleder is. Op die manier maken we ruimte voor allerlei projecten en excursies, die normaal tot lesuitval zouden leiden en allerlei klassen én docenten daar veel last van zouden hebben. Want ja, leren – dat moet je tóch. Veel vakken gieten hun leerstof in projectvorm of in zogenaamd buiten-de-deurleren (=dicteewoord klas 5! ML). Voor klas 2 gebeurde dat middels excursies naar Naturalis, naar het RMO en naar Den Haag, waar voor de vakken biologie, geschiedenis, klassieke talen en beeldende vorming allerlei uiteenlopende ervaringen op uitdagende plekken genoeg te beleven was. Een complete beschrijving gaat te ver, maar hoe vet is het als je kijkt naar de vitrine met de larven die in Freek Vonks been hebben gezeten en je te realiseren dat ook dát Dierenliefde is, dat je skeletten van je favoriete dino mag bekijken, hoe Egypte en het oude Rome na zo veel eeuwen in weer een prachtige expo tot leven komen en hoe onze tweede hoofdstad onderdak biedt aan allerlei vormen van historie, politiek, kunst en cultuur. Vet, en reden om ook de komende jaren te genieten van zo veel mooi aanbod buiten onze lokalen. En een compliment aan onze docenten, die zich onvermoeibaar inzetten om in vaak vrije tijd tóch met slierten leerlingen het beste beentje voor te zetten. Zelfs al is dat van Freek Vonk.