Uitreiking diploma’s aan álle geslaagden in de Sint Jan

Vrijdag 7 juli openden de deuren van de Sint Janskerk, hartje centrum Gouda, al vroeg. Die ochtend reikte de Jacques van Hoof, rector, officieel alle behaalde diploma’s aan onze zesdeklassers uit. Het schip van de kerk zat stampvol ouders, broers, zusjes en bekenden om de geslaagden een welverdiend applaus te geven en om te luisteren naar de éénminuutspeeches van de docenten. Die vervulden hun taak met rake observaties, humor en welgemeende gelukwensen. Op de foto Jeroen van der Poel, voorzitter van de Stichting Vrienden van het Coornhert, die als slagroom op de taart de jaarlijkse ProfielWerkStukprijs uitreikte, ditmaal aan Heiko en Micha. Iedereen, ook de tweedetijdvakkers, van harte gefeliciteerd!